Disclaimer

Laatst bewerkt op 3 jun. 2019

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Amasus Shipping BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Amasus Shipping BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
 
Alle e-mailberichten van en aan Amasus Shipping BV zijn bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien het e-mailbericht per ongeluk aan u is toegezonden, verzoeken wij u direct contact op te nemen met info@amasus.nl. In dat geval verzoeken wij u ook het mailbericht te vernietigen en de inhoud niet te gebruiken noch op enigerlei wijze aan derden te tonen, aangezien het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten die door het beroepsgeheim wordt beschermd. Iedere geadresseerde dient voor ogen te houden dat de algemene voorwaarden gelden voor de door Amasus Shipping BV aangeboden diensten (www.amasus.nl) en dat internet-email aan risico’s is blootgesteld; Amasus Shipping BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden die voortvloeien uit het gebruik van internet email.