Amasus Shipping

AAN-EN VERKOOP

Amasus blijft op zoek naar schepen en scheepseigenaren die onze vlootsamenstelling kunnen versterken binnen de door ons geselecteerde marktsegmenten.

ERVARING

Aan- en verkoop advisering binnen Amasus is gebaseerd op jarenlange marktinformatie en marktkennis inzake de te realiseren opbrengsten en op jarenlange verslagleggingservaring inzake de te verwachten exploitatiekosten en kapitaalslasten van de schepen.

Amasus beschikt over een groot netwerk van scheepseigenaren, makelaars, bankiers, fiscalisten, accountants en werven in binnen- en buitenland.

Uitbreiding van de bij Amasus aangesloten vloot staat ten dienste van de door Amasus geselecteerde marktsegmenten. In nauw overleg met ladingbelanghebbenden ademt de afdeling bevrachting mee met de capaciteitsvraag van de industrie binnen de zee-riviervaart en de shortsea speciale ladingmarkt.

Bekijk onze vloot op de vlootlijst

Neem contact op

SCheepvaart

Scheepvaart is één van de drijvende krachten achter de mondialisering en daarmee de enorme groei van de internationale wereldhandel. Door de groei van de internationale wereldhandel ontstond er een grote vraag naar scheepsruimte. Dit heeft geleid tot schaalvergroting van de schepen en intensieve nieuwbouwprogramma's.

laad- en losbestemming

Laad- en losbestemmingen binnen de door Amasus geselecteerde marktsegmenten kenmerken zich door de beperkingen in maximale diepgang en maximale afmetingen van de in te zetten schepen. Deze natuurlijke rem op schaalvergroting heeft bovengenoemde marktsegmenten beschermd tegen overcapaciteit.