Taking care of Shipping Business

Financieel management

De natuurlijke rem op schaalvergroting, binnen de door Amasus en aangesloten schepen geselecteerde segmenten, dwingt scheepseigenaren tot optimale kostenbeheersing en stringente budgetbewaking.
 
Amasus verzorgt aanvullend op de verslaggeving inzake de inkomsten van de schepen, de complete "Ship Financial Reporting". Dit houdt in dat maandelijks budgetcijfers en gerealiseerde cijfers op scheepsniveau worden geproduceerd en geprojecteerd naar balansposten, liquiditeitsoverzichten en liquiditeitsvoorspellingen. Kostenoverschrijdingen worden direct gesignaleerd en geanalyseerd.
 
Amasus heeft de beschikking over representatieve vergelijkingscijfers over een reeks van jaren, waardoor incidentele afwijkingen kunnen worden onderscheiden van structurele afwijkingen.
 
Naast het verzorgen van bovengenoemde Management Informatie levert de financiële afdeling van Amasus onderstaande diensten:

  • de volledige financiële administratie van de onderneming(en) waarin het schip geëxploiteerd wordt.
  • het begeleiden van de accountantscontrole.
  • het verzorgen van de BTW aangiftes.
  • het bewaken van de financiën omtrent schades. Dit omvat onder andere het aanvragen van voorschotten en het opstellen van de definitieve schaderekening.
  • de volledige salarisadministratie, inclusief de betalingen en het verzorgen van de wettelijke inhoudingen en afdrachten.
  • het aanleveren van de benodigde gegevens voor de fiscale aangiftes.

 
Tijdige, betrouwbare, financiële informatie is een onmiskenbare succesfactor die bepalend kan zijn voor de continuiteïtswaarborg van iedere onderneming.