Taking care of Shipping Business

Bedrijf

Amasus heeft in de afgelopen jaren een enorme gedaanteverwisseling ondergaan.

In de afgelopen tijd is het aantal schepen onder het commerciële management van Amasus gegroeid van 10/15 schepen per juli 2006 naar 75 schepen per ultimo 2016.

Samenstelling team
Naast de versterking van onze vloot heeft er een enorme uitbreiding plaatsgevonden binnen het team van Amasus. Jonge en ervaren mensen, nautisch en economisch geschoolde mensen creëren samen de ondernemersgeest binnen Amasus, die nodig is om onze ambities te realiseren.

MVO
Door middel van het realiseren van onze ambities zijn wij in staat economische meerwaarde te creëren. In de visie van Amasus moet het creëren van economische meerwaarde samengaan met sociale rechtvaardigheid en een goede leefomgeving.

Door maatschappelijk actief te ondernemen wil Amasus een evenwicht aanbrengen tussen de economische, de sociale en de milieuaspecten binnen haar bedrijfsbeleid. Het maatschappelijk actief ondernemen is blijvend verankerd binnen onze onderneming.